Jūsu grozā ir Basket Kopā: 0.00 €

Garantijas

Interneta veikalā www.tavaiveselibai.lv piedāvātām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem. Preces garantijas apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā. Saņemot preci, Jūs saņemsiet garantijas apliecību vai preces pirkuma karti, ar atrunātiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts: modeļa nosaukums, sērijas numurs, pārdošanas datums, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiks atzīts pār spēkā neesošu.

Datortehnikai un citām elektroniskām precēm garantijas laikā lūdzam saglabāt iepakojumu un pretenziju gadījumā preci iesniegt tās ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, Jums ar preci, tās garantijas apliecību un apmaksu apliecinošiem dokumentiem/u jāgriežas pie garantijas apliecībā norādītā servisa nodrošinātāja vai www.tavaiveselibai.lv birojā: Rīga, Mazā Krasta 83.

Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā", www.tavaiveselibai.lv patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam Jūs sazināties ar mums pa tālruni (+371) 27702020.

Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.